มุมมองในเกมจะเป็นมุมมอง 2 มิติจากด้านบน ผู้เล่นมีหน้าที่ในการจัดการด้านต่างๆ ของเรือนจำรวมถึงการสร้างห้องขังและสิ่งอำนวยความสะดวกการวางแผนและเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคการว่าจ้างและการมอบหมายหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้เล่นต้องการรับสมัครพนักงานพิเศษเพื่อปลดล็อกสิ่งใหม่เพิ่มเติมในเกม ผู้เล่นยังต้องรับผิดชอบด้านการเงินและการดูแลรักษานักโทษ บทบาทของผู้เล่นเป็นทั้งสถาปนิกและผู้ว่าราชการ

การเลือกสถานที่ที่จะวางไฟท่อระบายน้ำและวิธีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ผู้เล่นจะต้องกำหนดเวลาในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักโทษ เกมนี้ได้แรงบันดาลใจจากเกม Hospital Theme, Dungeon Keeper และ Dwarf Fortress ผู้เล่นยังสามารถกำหนดให้มีระบบอุณหภูมิ ระบบแก๊งและอื่นๆ เพื่อเพิ่มความยากลำบากเป็นพิเศษ

การเปิดตัวอย่างเป็น “ทางการ” (ไม่ใช่เบต้า) เป็นการเปิดตัวโหมดเนื้อเรื่องที่เป็นบทช่วยสอน และโหมดหลบหนีที่ผู้เล่นจะได้เป็นนักโทษ โดยมีเป้าหมายในการหลบหนีและทำให้เกิดปัญหามากที่สุด