เป็นเกมสร้างเมืองพัฒนาโดย Colossal Order และเผยแพร่โดย Paradox Interactive โดยผู้เล่นต้องทำการวางผังเมืองโดยควบคุมโซน, ถนน, ภาษี, บริการสาธารณะ และการขนส่งสาธารณะ ของพื้นที่ต่าง ๆ

และผู้เล่นต้องพยายามหารายได้, ความสุข และสุขภาพของประชาชน รวมถึงมลพิษทั้งทางเสียง, ทางน้ำ หรือทางดิน รวมถึงผู้เล่นสามารถเปิดตัวดัดแปลงเกมเพื่อสร้างสรรค์โดยไม่มีเงินหรืออะไรต่าง ๆ จำกัด

ซิตี: สกายไลน์เป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับ Cities in Motion ซึ่งสร้างโดยผู้สร้างเดียวกัน ซึ่งต้องการให้ผู้เล่นทำการจัดการการขนส่งทั่วเมือง

 เป็นเกมสร้างเมืองยุคปัจจุบัน (ไม่ใช่เมืองในสมัยโบราณ) เกมหนึ่ง ผลิตโดยบริษัท Colossal Order สัญชาติฟินแลนด์ จัดจำหน่ายโดยบริษัท Paradox Interactive สัญชาติสวีเดน เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2015 มีจำหน่ายทั้งใน Steam และ Origin ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท (ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วอาจจะมีส่วนลดด้วย)